Kapitel 5

Bli SOS:are

Steg för steg - vägen till att bli SOS:are

Rekrytering

Steg 1

Rekrytering

För oss är det viktigt att vi under rekryteringsprocessen berättar om vad som förväntas av framtida SOS:are och vad du kan förvänta dig av SOS Alarm. Under intervjuer lär vi känna varandra, medan kapacitets- och personlighetstester ger oss en uppfattning om vi är en bra matchning. Genom att få reda på dina egenskaper, drivkrafter och ta del av dina referenser tar vi reda på om du är rätt för oss, men även om vi är rätt för dig.

Preboarding

Steg 2

Preboarding

Nu är avtalet signat – dags att förbereda och ge dig en bra start på din som SOS:are. Redan nu kommer du få möjlighet att delta vid fika eller teamaktiviteter. För att du ska känna dig redo inför din första dag kommer vi att dela med oss av allt du behöver veta. Under tiden beställer vi in allt material och den utrustning du behöver ha på plats när det är dags för din första dag hos oss.

Onboarding

Steg 3

Onboarding

Dag ett på jobbet! Ditt nya team välkomnar dig och bjuder på frukost, fika eller något annat passande. Du och din närmsta chef går igenom era förväntningar på varandra, ditt arbete i rollen du anlitats för och vilka övergripande mål som finns i teamet och för hela SOS Alarm. Dagen avslutas med att vår organisations- och affärsplan presenteras.

Utveckling

Steg 4

Utveckling

För att vi ska nå våra mål krävs engagerade SOS:are, som kan – och vill – utvecklas. Därför har vi program och utbildningar som både finns till för att vässa och bredda dina kompetenser.  Dessutom har du en personlig utvecklingsplan som är kopplad till den gemensamma affärsplanen. Hos oss finns alltid nya steg att ta såväl inom din nuvarande roll som i nästa.

Är du en SOS:are?

Är du en SOS:are?

Ta reda på vad vi har gemensamt och var vi skiljer oss åt.

Starta quizet

Är du en SOS:are?

Dra för att placera pricken där du känner igen dig som mest.

Ditt svar

SOS svar

Trygg

Obekymrad och lugn

Livlig

Älskar impulsivitet

Hjälpsam

Laget för jaget

Självgående

Ensam är stark

Kompetent

Skicklig och kunnig

Orädd

Testar dig fram

Är du en SOS:are?

Dra för att placera pricken där du känner igen dig som mest.

Ditt svar

SOS svar

Äventyrlig

Vågar mig in i det okända

Pålitlig

Du håller vad du lovar

Vänlig

Snäll och tillmötesgående

Rättfram

Ärlig och okonstlad

Empatisk

Deltagande och inkännande

Rebellisk

Revolterande och revolutionär

Bli en SOS:are

Hos oss får du möjlighet att växa, både yrkesmässigt och som person

Ta mig till jobben!

Vill du också jobba för ett tryggare Sverige?