Kapitel 4

Vår affär

SOS Alarm är ett aktiebolag med ett brett affärserbjudande. Vi hanterar säkerhetslösningar och säkerhetstjänster för cirka 15 000 kunder runt om i landet. Som du säkert redan känner till, hanterar vi också Sveriges nödnummer 112.

Det är alla dessa tjänster som gör att vi tillsammans skapar ett tryggare Sverige för alla. Det är även detta som är vårt unika erbjudande till våra kunder, våra SOS:are och det som skiljer oss från våra konkurrenter. Hos oss får du vara del av en dynamisk verksamhet med hög förändringstakt och som utvecklar innovativa säkerhetslösningar till alla som bor och vistas i Sverige, såväl kunder som hjälpsökande. Vi har alla valt att vara SOS:are och vi valde SOS Alarm för att vi tillsammans vill vara del av något större.

Vi hanterar säkerhetslösningar- och tjänster för cirka 15 000 kunder runt om i landet.

Våra tjänster

SOS Alarm har en unik verksamhet. Dygnet runt, året om hanterar vi larm och hjälpresurser vid olyckor, kriser och störningar i samhället. Läs mer om våra olika tjänster nedan.

24/7 jour

24/7 jour

Dygnets alla timmar, året om arbetar vi för att förebygga och motverka negativa effekter av olika händelser som kan påverka ett företag eller samhälle.

Vi erbjuder en rad olika jourtjänster som hjälper till att hantera akuta fel och begränsa skadeeffekterna, bland annat kameratjänster. Det kan gälla allt från krossade fönster, vattenskador, störande grannar, trasig gatubelysning, hål i asfalten eller brunnar som springer läck. Det finns även tillfällen då arbete utförs i sin ensamhet, där någon kanske inte hör om man hamnar i nöd. Vi ser till att den som arbetar ensam blir kontaktad med jämna mellanrum för att kontrollera att allt är i sin ordning. Om behov av hjälp finns larmar vi ut de resurser som behövs.

Beredskap

Beredskap

Idag finns en förväntan på att ständigt vara tillgänglig och ge snabb återkoppling. När någonting inträffar, stort som smått, i vardagen eller i en krissituation behöver information snabbt förmedlas till rätt aktörer och instanser och löpande koordineras där emellan. Vi har lång erfarenhet av att hantera olyckor och kriser och är stödfunktion för företag och organisationer som snabbt behöver “komma på fötter” för att hantera kriser.

Lägesbild

Lägesbild

Att veta vad som händer, när det händer, är väsentligt för att ha en god beredskap. Genom en gemensam lägesbild ser vi till att våra kunder är bättre förberedda när något händer såväl i kris som i vardag. I realtid förmedlar vi information om infrastrukturella händelser eller större hjälpinsatser genom händelseinformation, omvärldsbevakning från vår krisberedskapsfunktion.

Personsäkerhet

Personsäkerhet

Vi erbjuder flera olika tjänster för att öka din känsla av trygghet för dig eller dina medarbetare. Vi vill att du ska känna dig trygg oavsett om du arbetar i en utsatt miljö, ensam i en riskfylld arbetsmiljö eller om du behöver hjälp i hemmet. Genom SOS Alarms personlarm och trygghetslarm ges närhet till flera samhällsresurser genom samverkande teknik samt väl etablerade rutiner med tydliga instruktioner om hur vi ska agera när larmen aktiveras. Närheten till ambulans, räddningstjänst och polis är mervärden vi kan erbjuda våra kunder vilket skapar högre kvalitet både för dig som kund och den enskilde användaren.

Räddning

Räddning

SOS Alarms tjänst Räddning syftar till att ge en effektiv utalarmering av samhällets hjälpresurser och ett stöd åt räddningsledaren.

Vårt uppdrag innebär att vi intervjuar den hjälpsökande och fastställer vad som har inträffat, var det har skett och skickar ut rätt insats som behövs från räddningstjänstens sida. Till exempel om det rör sig om en stort eller litet larm. På väg ut till platsen sker kommunikation mellan SOS-centralen och utryckande styrkor. På plats kan räddningsledaren begära fler styrkor från Räddningstjänsten eller från annat håll. När uppdraget är utfört lämnar SOS-centralen en rapport om händelsen till Räddningstjänsten. Genom en samordnad räddningsinsats ökar effektiviteten och tryggheten väsentligt vid större händelser som till exempel vid industribränder eller stora trafikolyckor då många enheter behöver medverka samtidigt.

Skydda egendom

Skydda egendom

Vi har många tjänster för att du ska kunna känna dig trygg att både lämna och komma tillbaka din arbetsplats. Det kan exempelvis handla om att ta emot larm om fastigheten utsätts för skadegörelse, inbrott eller brand. Genom kameratjänster kan våra SOS-operatörer rondera området på ett kostnadseffektivt sätt och vidta åtgärder om de ser något som inte stämmer.

Är du fastighetsägare kan vi genom olika jourtjänster hjälpa dig att hantera akuta fel. Det kan gälla allt från krossade fönster, vattenskador, bränder till störande grannar. Vi larmar åtgörare med rätt kompetens och ser till att felet åtgärdas.

Vård & omsorg

Vård & omsorg

Genom kunskap från nödnumret och vår roll som vårdgivare utvecklar vi löpande tjänster inom hälsa och omsorg. Vårt samarbete med Sveriges alla landsting och regioner är omfattande. Ett av våra uppdrag är att prioritera vårdärenden utifrån olika angelägenhetsgrader. Vi ser att lösningen handlar om att digitalisera och automatisera tjänster och därigenom minska tid och kostnader och låta exempelvis hemtjänsten göra det som de är bäst på – ge omvård till våra äldre.

Våra trygghetslarm innehåller hela den digitala larmkedjan – hård- och mjukvara, kommunikation, kundportal, larmmottagning samt utalarmering av resurs i ett paket. Närheten till ambulans, räddningstjänst och polis är mervärden vi kan erbjuda våra kunder vilket skapar högre kvalitet både för kommunen och den enskilde brukaren av trygghetslarmet. Vi erbjuder, och utvecklar löpande, tjänster inom välfärdsteknologi och eHälsa i samverkan med många andra aktörer.

9 av 10 är stolta över att vara SOS:are