Kapitel 3

Utvecklas med oss

Vi arbetar dygnet runt, årets alla dagar, för att skapa tryggare Sverige för alla, idag och i framtiden. Genom att alla hos oss har en vilja att utvecklas och lära sig mer, växer vår förmåga som företag vilket skapar ett mervärde för våra kunder. Vi stöttar dig att lära dig nya saker, utveckla dig själv och oss som företag om du är nyfiken, professionell och ansvarstagande. Vi är 1229 stolta SOS:are med höga ambitioner där vår kultur och våra affärsmål visar vägen i vår vardag och leder oss åt samma håll.

Bild på personer som arbetar

För att vi ska nå våra mål är det avgörande att alla SOS:are känner sig engagerade, stolta och får möjligheten att utvecklas. Både som människor och i sin karriär. Därför satsar vi mycket på utbildning, kompetensutveckling och ledarskapsprogram som ska ge dig förutsättningar att växa hos oss. Kulturen och våra värderingar är alltid en viktig del och finns med i allt vi gör. Vår egen utbildningsavdelning utbildar både internt och externt och är en viktig del av utvecklingen både för företaget och för alla som jobbar här.

  • SOS Campus – platsen där SOS:are kontinuerligt får möjligheten att växa och utvecklas, en del av resan vi är på för att skapa en lärande kultur. Just nu jobbar vi med ett antal högaktuella ämnen under temat “Upskill”, som ger ledare och medarbetare inspiration och möjlighet att utveckla sina kompetenser och kunskaper var de än befinner sig.
  • Utvecklingsprogram – få möjlighet att växa in i en roll som ledare eller specialist. Du kommer att tränas i SOS Alarms affärsplan, projektledning, mål & strategier, kunder, tjänsteerbjudanden och avtal, styr- och uppföljningsmodell, kultur och värderingar och mycket annat. Programmet pågår under ett år och under tiden pågår ett projektarbete på uppdrag från SOS Alarms ledning.
  • Ledstjärnan – vårt interna ledarskapsprogram med syfte att vidareutveckla hela organisationen genom våra ledare. Tidigare innehåll har varit affärsplanearbete och kommunikativt ledarskap.

%


av alla SOS:are anser att de utvecklas i arbetet