Kapitel 2

Kultur

Vi har en vision om ett tryggare Sverige för alla. Oavsett vem du är eller var du befinner dig kan du lita på oss när krisen är framme. Dag som natt, året om ser vi till att rätt hjälp finns på rätt plats i rätt tid.

Vår verksamhet bygger i grunden på tillit. Med tillit växer vårt värde och vår betydelse för uppdragsgivare och kunder, för samhället och för den som är i nöd. Tillit är förutsättningen för vår existens och kvittot på vår framgång. Det är vårt löfte i alla våra relationer.

I varje möte, i varje situation, i varje med- och motgång ska tillit vara vår viktigaste strävan. Det är kittet som håller oss samman. Det är ledstjärnan i vårt ledarskap och varje SOS:ares ambition. Det är vad vi tror på och värnar om. Tillit ger oss förutsättningar att agera här och nu och i framtiden. Det ger oss modet att vara innovativa och att prova nya vägar. Det ger oss kraften att vara närvarande, lyhörda och respektfulla. 

Vi är SOS Alarm – en unik verksamhet där varje SOS:are är en lika viktig länk i kedjan för att skapa ett tryggare Sverige för alla.

Hälsa

För oss är hälsa och välmående en förutsättning för att kunna prestera och känna arbetsglädje. Därför tror vi på ett hälsofrämjande ledarskap och en kultur där alla SOS:are kan vara sitt bästa jag. Vi ger dig möjligheten att ta hand om ditt välmående dels genom att erbjuda ett friskvårdsbidrag på 3 000 kr, anmälan till motionslopp samt en möjlighet att vara aktiv och umgås tillsammans med kolleger inom SOS Alarm. Detta kallar vi SOS Hälsa. På varje ort finns en eller flera hälsoinspiratörer som planerar aktiviteter för året och sprider engagemang och idéer som bidrar till arbetshälsa. Det kan vara aktiviteter så som vandring, bowling, cirkelträning, yoga, boxning, padel eller kostföreläsningar. Är du över 40 år eller arbetar i vår operativa verksamhet erbjuds du dessutom regelbundet en hälsoundersökning.

Stäng

Mångfald & inkludering

Mångfald hos oss definieras som ett tillstånd där olikheter samspelar på ett bra sätt och där detta samspel leder till produktivitet och kreativitet. För oss handlar det om värdet av olika infallsvinklar och perspektiv avseende kompetens, erfarenheter och bakgrund, som kan nyansera samtal och på så vis stärka beslut, samt öka både produktiviteten och innovationskraften.

Hos oss är det en självklarhet att du får vara precis den du är. För oss är olikheter en styrka och för att vi ska bli framgångsrika behöver vi omge oss av personer som utmanar oss och som bidrar med nya perspektiv och tankesätt. Anledningen är enkel: Hos oss ska alla känna sig välkomna och trygga att vara sig själva. Detta uppnår vi dels genom ett levande kultur- och värderingsarbete, vårt ledarskap och genom att utbilda i frågor kring mångfald. Vi verkar även för mångfald i våra rekryteringsprocesser genom att alltid arbeta kompetensbaserat. Vi har nolltolerans mot alla former av mobbning och trakasserier, likväl accepterar vi inte under några omständigheter diskriminering.

Stäng
Löpare och båtåkare
Häst och bad

Förmåner

Våra förmåner - SOS Alarm

SOS Alarms ledarlöfte

Som ledare på SOS Alarm är vi ett föredöme och leder med mycket hjärta och värme. Vi har höga ambitioner. Vi har mod att prioritera och står för våra val, som vi balanserar med en stor dos ansvar. Genom att stärka och motivera andra frigör vi inneboende kapacitet och får människor att växa. Med en tydlig riktning, grundad i vår vision och våra värderingar, inspirerar vi till en gemensam stolthet och en vilja att varje dag göra skillnad.

Vi äter frukt för 1,1 miljoner kr per år.  Det motsvarar drygt 350 000 bananer!

Vi äter frukt för 1,1 miljoner kr per år. Det motsvarar drygt 350 000 bananer!

97% är stolta SOS:are 97% är stolta SOS:are
eNPS +44 eNPS +44 ?
eNPS står för Employee Net Promoter Score och är ett mått för att mäta hur villiga medarbetare är att rekommendera sin arbetsplats för vänner och bekanta.
Ledarskapsindex 4,42 av 5 Ledarskapsindex 4,42 av 5
"Det finns en prestigelöshet här som jag verkligen gillar. Här utvecklas man hela tiden, både yrkesmässigt och som människa. Det finns så många engagerade, smarta och roliga människor här."

– Isabelle
Tillit dygnet runt - SOS Alarm

Vad säger SOS:are

Stäng

Det bästa med mitt jobb är att jobba i en verksamhet som brinner för utveckling och ligger i framkant.

Martin

SOS Handbok

Jag har lärt mig så mycket sedan jag började här. Men de absolut största måste nog vara min personliga utveckling, att jag har fått lära mig så mycket om mig själv.

Hanna

SOS Handbok

Att få jobba med affärsfrågor i en verksamhet som verkligen betyder någonting, är en av de viktigaste anledningarna till att jag vill jobba på SOS Alarm

Jonas

SOS Handbok

Det jag uppskattade mest när jag började här, det var den öppenheten jag kände. Och att jag från dag ett kände mig inkluderad och som en i gänget.

Sofia

SOS Handbok

Jag har alltid velat hjälpa människor. Här på SOS Alarm har jag fått möjlighet att göra det genom min tekniska kunskap.

Susann

SOS Handbok

Ska man jobba här ska man tilltalas av en kultur som bygger både på tillit och på laganda. Det är något som är avgörande för oss.

Jannice

SOS Handbok

Det bästa med att jobba på SOS Alarm är bredden av de kommersiella tjänsterna, tillsammans med att vi varje dag räddar liv.

Anders

SOS Handbok

Det bästa med mitt jobb är att få tänka utanför boxen och titta på framtida lösningar som bidrar till ett tryggare Sverige.

Mattias

SOS Handbok