Kapitel 1

Vi är SOS:are

 

Att vara rösten i telefonen som ingjuter trygghet hos inringare, vara personen som ligger bakom det arbetssätt som ligger till grund för att säkra rätt hjälp i rätt tid, det är vad det innebär att vara SOS:are. Att varje dag säkerställa att våra kunders fastighetslarm och trygghetstjänster skapar lugn. Att vara den som utvecklar koden som varje dag räddar liv och skapar trygghet åt våra kunder eller utveckla våra tjänster för att morgondagen ska bli lite tryggare än idag. Oavsett roll, är allas bidrag lika viktigt i att skapa ett tryggare Sverige för alla, idag, imorgon och i framtiden.

SOS Alarms kulturbok är ett sätt för oss att sätta ord på hur det är att vara SOS:are och på känslan vi bär med oss varje dag. Känslan som gör att stegen på väg till jobbet känns lite lättare, glädjen vi känner när vi möter en kollegas blick vid kaffeautomaten, skratten mellan borden eller en kollegas arm runt ens axlar när man har en tuff dag. Den stolthet vi känner när vi säger orden:

”Vi är SOS:are”

SOS Alarms kulturbok
“Att vara SOS:are är mer än vad vi gör och våra arbetsuppgifter. Vår vardag kännetecknas av gemenskap mellan kollegor, värme och glädje.”

Våra värderingar

Våra värderingar är utgångspunkten för hela vår verksamhet. De utgör grunden för hur vi är mot varandra, för hur vi ser på vårt ledarskap och de är avgörande för vem vi rekryterar. Våra värderingar genomsyrar allt vårt arbete och hjälper oss nå de mål som är viktiga för att vi ska vara konkurrenskraftiga och hållbara på lång sikt. Våra värderingar finns för oss som inspiration och kan vägleda oss i små och stora beslut, för egen del eller tillsammans med kollegor, samarbetspartners, kunder och allmänhet.

Professionella & Empatiska

Vi förenar yrkesskicklighet med ett stort hjärta. För oss betyder det att vi är trygga i vår kunskap och kompetens och att vi bemöter alla med lyhördhet och respekt. Vi ser vår del i helheten och försöker alltid vara proaktiva och öppna för initiativ. Vi är stolta över att göra skillnad varje dag, i det lilla och i det stora.

Ansvarstagande & Samverkande

Vi har förtroende för varandra och litar på att alla gör sitt yttersta i varje situation. För oss är det lika självklart att dela kunskap och erfarenheter som att ta eget ansvar. Vi hjälper varandra och vi lyckas tillsammans, internt och externt. Vi delar alla drivkraften att utvecklas, göra saker bättre och hitta nya lösningar, nu och för framtiden.

%

av alla SOS:are anser att vi har tydliga värderingar.

Kapitel 2

Kultur

Vi har en vision om ett tryggare Sverige för alla. Oavsett vem du är eller var du befinner dig kan du lita på oss när krisen är framme. Dag som natt, året om ser vi till att rätt hjälp finns på rätt plats i rätt tid.

Vår verksamhet bygger i grunden på tillit. Med tillit växer vårt värde och vår betydelse för uppdragsgivare och kunder, för samhället och för den som är i nöd. Tillit är förutsättningen för vår existens och kvittot på vår framgång. Det är vårt löfte i alla våra relationer.

I varje möte, i varje situation, i varje med- och motgång ska tillit vara vår viktigaste strävan. Det är kittet som håller oss samman. Det är ledstjärnan i vårt ledarskap och varje SOS:ares ambition. Det är vad vi tror på och värnar om. Tillit ger oss förutsättningar att agera här och nu och i framtiden. Det ger oss modet att vara innovativa och att prova nya vägar. Det ger oss kraften att vara närvarande, lyhörda och respektfulla. 

Vi är SOS Alarm – en unik verksamhet där varje SOS:are är en lika viktig länk i kedjan för att skapa ett tryggare Sverige för alla.

Hälsa

För oss är hälsa och välmående en förutsättning för att kunna prestera och känna arbetsglädje. Därför tror vi på ett hälsofrämjande ledarskap och en kultur där alla SOS:are kan vara sitt bästa jag. Vi ger dig möjligheten att ta hand om ditt välmående dels genom att erbjuda ett friskvårdsbidrag på 3 000 kr, anmälan till motionslopp samt en möjlighet att vara aktiv och umgås tillsammans med kolleger inom SOS Alarm. Detta kallar vi SOS Hälsa. På varje ort finns en eller flera hälsoinspiratörer som planerar aktiviteter för året och sprider engagemang och idéer som bidrar till arbetshälsa. Det kan vara aktiviteter så som vandring, bowling, cirkelträning, yoga, boxning, padel eller kostföreläsningar. Är du över 40 år eller arbetar i vår operativa verksamhet erbjuds du dessutom regelbundet en hälsoundersökning.

Stäng

Mångfald & inkludering

Mångfald hos oss definieras som ett tillstånd där olikheter samspelar på ett bra sätt och där detta samspel leder till produktivitet och kreativitet. För oss handlar det om värdet av olika infallsvinklar och perspektiv avseende kompetens, erfarenheter och bakgrund, som kan nyansera samtal och på så vis stärka beslut, samt öka både produktiviteten och innovationskraften.

Hos oss är det en självklarhet att du får vara precis den du är. För oss är olikheter en styrka och för att vi ska bli framgångsrika behöver vi omge oss av personer som utmanar oss och som bidrar med nya perspektiv och tankesätt. Anledningen är enkel: Hos oss ska alla känna sig välkomna och trygga att vara sig själva. Detta uppnår vi dels genom ett levande kultur- och värderingsarbete, vårt ledarskap och genom att utbilda i frågor kring mångfald. Vi verkar även för mångfald i våra rekryteringsprocesser genom att alltid arbeta kompetensbaserat. Vi har nolltolerans mot alla former av mobbning och trakasserier, likväl accepterar vi inte under några omständigheter diskriminering.

Stäng
Löpare och båtåkare
Häst och bad

Förmåner

Våra förmåner - SOS Alarm

SOS Alarms ledarlöfte

Som ledare på SOS Alarm är vi ett föredöme och leder med mycket hjärta och värme. Vi har höga ambitioner. Vi har mod att prioritera och står för våra val, som vi balanserar med en stor dos ansvar. Genom att stärka och motivera andra frigör vi inneboende kapacitet och får människor att växa. Med en tydlig riktning, grundad i vår vision och våra värderingar, inspirerar vi till en gemensam stolthet och en vilja att varje dag göra skillnad.

Vi äter frukt för 1,1 miljoner kr per år.  Det motsvarar drygt 350 000 bananer!

Vi äter frukt för 1,1 miljoner kr per år. Det motsvarar drygt 350 000 bananer!

97% är stolta SOS:are 97% är stolta SOS:are
eNPS +44 eNPS +44 ?
eNPS står för Employee Net Promoter Score och är ett mått för att mäta hur villiga medarbetare är att rekommendera sin arbetsplats för vänner och bekanta.
Ledarskapsindex 4,42 av 5 Ledarskapsindex 4,42 av 5
"Det finns en prestigelöshet här som jag verkligen gillar. Här utvecklas man hela tiden, både yrkesmässigt och som människa. Det finns så många engagerade, smarta och roliga människor här."

– Isabelle
Tillit dygnet runt - SOS Alarm

Vad säger SOS:are

Stäng

Det bästa med mitt jobb är att jobba i en verksamhet som brinner för utveckling och ligger i framkant.

Martin

SOS Handbok

Jag har lärt mig så mycket sedan jag började här. Men de absolut största måste nog vara min personliga utveckling, att jag har fått lära mig så mycket om mig själv.

Hanna

SOS Handbok

Att få jobba med affärsfrågor i en verksamhet som verkligen betyder någonting, är en av de viktigaste anledningarna till att jag vill jobba på SOS Alarm

Jonas

SOS Handbok

Det jag uppskattade mest när jag började här, det var den öppenheten jag kände. Och att jag från dag ett kände mig inkluderad och som en i gänget.

Sofia

SOS Handbok

Jag har alltid velat hjälpa människor. Här på SOS Alarm har jag fått möjlighet att göra det genom min tekniska kunskap.

Susann

SOS Handbok

Ska man jobba här ska man tilltalas av en kultur som bygger både på tillit och på laganda. Det är något som är avgörande för oss.

Jannice

SOS Handbok

Det bästa med att jobba på SOS Alarm är bredden av de kommersiella tjänsterna, tillsammans med att vi varje dag räddar liv.

Anders

SOS Handbok

Det bästa med mitt jobb är att få tänka utanför boxen och titta på framtida lösningar som bidrar till ett tryggare Sverige.

Mattias

SOS Handbok

Kapitel 3

Utvecklas med oss

Vi arbetar dygnet runt, årets alla dagar, för att skapa tryggare Sverige för alla, idag och i framtiden. Genom att alla hos oss har en vilja att utvecklas och lära sig mer, växer vår förmåga som företag vilket skapar ett mervärde för våra kunder. Vi stöttar dig att lära dig nya saker, utveckla dig själv och oss som företag om du är nyfiken, professionell och ansvarstagande. Vi är 1229 stolta SOS:are med höga ambitioner där vår kultur och våra affärsmål visar vägen i vår vardag och leder oss åt samma håll.

Bild på personer som arbetar

För att vi ska nå våra mål är det avgörande att alla SOS:are känner sig engagerade, stolta och får möjligheten att utvecklas. Både som människor och i sin karriär. Därför satsar vi mycket på utbildning, kompetensutveckling och ledarskapsprogram som ska ge dig förutsättningar att växa hos oss. Kulturen och våra värderingar är alltid en viktig del och finns med i allt vi gör. Vår egen utbildningsavdelning utbildar både internt och externt och är en viktig del av utvecklingen både för företaget och för alla som jobbar här.

  • SOS Campus – platsen där SOS:are kontinuerligt får möjligheten att växa och utvecklas, en del av resan vi är på för att skapa en lärande kultur. Just nu jobbar vi med ett antal högaktuella ämnen under temat “Upskill”, som ger ledare och medarbetare inspiration och möjlighet att utveckla sina kompetenser och kunskaper var de än befinner sig.
  • Utvecklingsprogram – få möjlighet att växa in i en roll som ledare eller specialist. Du kommer att tränas i SOS Alarms affärsplan, projektledning, mål & strategier, kunder, tjänsteerbjudanden och avtal, styr- och uppföljningsmodell, kultur och värderingar och mycket annat. Programmet pågår under ett år och under tiden pågår ett projektarbete på uppdrag från SOS Alarms ledning.
  • Ledstjärnan – vårt interna ledarskapsprogram med syfte att vidareutveckla hela organisationen genom våra ledare. Tidigare innehåll har varit affärsplanearbete och kommunikativt ledarskap.

%


av alla SOS:are anser att de utvecklas i arbetet

Kapitel 4

Vår affär

SOS Alarm är ett aktiebolag med ett brett affärserbjudande. Vi hanterar säkerhetslösningar och säkerhetstjänster för cirka 15 000 kunder runt om i landet. Som du säkert redan känner till, hanterar vi också Sveriges nödnummer 112.

Det är alla dessa tjänster som gör att vi tillsammans skapar ett tryggare Sverige för alla. Det är även detta som är vårt unika erbjudande till våra kunder, våra SOS:are och det som skiljer oss från våra konkurrenter. Hos oss får du vara del av en dynamisk verksamhet med hög förändringstakt och som utvecklar innovativa säkerhetslösningar till alla som bor och vistas i Sverige, såväl kunder som hjälpsökande. Vi har alla valt att vara SOS:are och vi valde SOS Alarm för att vi tillsammans vill vara del av något större.

Vi hanterar säkerhetslösningar- och tjänster för cirka 15 000 kunder runt om i landet.

Våra tjänster

SOS Alarm har en unik verksamhet. Dygnet runt, året om hanterar vi larm och hjälpresurser vid olyckor, kriser och störningar i samhället. Läs mer om våra olika tjänster nedan.

24/7 jour

24/7 jour

Dygnets alla timmar, året om arbetar vi för att förebygga och motverka negativa effekter av olika händelser som kan påverka ett företag eller samhälle.

Vi erbjuder en rad olika jourtjänster som hjälper till att hantera akuta fel och begränsa skadeeffekterna, bland annat kameratjänster. Det kan gälla allt från krossade fönster, vattenskador, störande grannar, trasig gatubelysning, hål i asfalten eller brunnar som springer läck. Det finns även tillfällen då arbete utförs i sin ensamhet, där någon kanske inte hör om man hamnar i nöd. Vi ser till att den som arbetar ensam blir kontaktad med jämna mellanrum för att kontrollera att allt är i sin ordning. Om behov av hjälp finns larmar vi ut de resurser som behövs.

Beredskap

Beredskap

Idag finns en förväntan på att ständigt vara tillgänglig och ge snabb återkoppling. När någonting inträffar, stort som smått, i vardagen eller i en krissituation behöver information snabbt förmedlas till rätt aktörer och instanser och löpande koordineras där emellan. Vi har lång erfarenhet av att hantera olyckor och kriser och är stödfunktion för företag och organisationer som snabbt behöver “komma på fötter” för att hantera kriser.

Lägesbild

Lägesbild

Att veta vad som händer, när det händer, är väsentligt för att ha en god beredskap. Genom en gemensam lägesbild ser vi till att våra kunder är bättre förberedda när något händer såväl i kris som i vardag. I realtid förmedlar vi information om infrastrukturella händelser eller större hjälpinsatser genom händelseinformation, omvärldsbevakning från vår krisberedskapsfunktion.

Personsäkerhet

Personsäkerhet

Vi erbjuder flera olika tjänster för att öka din känsla av trygghet för dig eller dina medarbetare. Vi vill att du ska känna dig trygg oavsett om du arbetar i en utsatt miljö, ensam i en riskfylld arbetsmiljö eller om du behöver hjälp i hemmet. Genom SOS Alarms personlarm och trygghetslarm ges närhet till flera samhällsresurser genom samverkande teknik samt väl etablerade rutiner med tydliga instruktioner om hur vi ska agera när larmen aktiveras. Närheten till ambulans, räddningstjänst och polis är mervärden vi kan erbjuda våra kunder vilket skapar högre kvalitet både för dig som kund och den enskilde användaren.

Räddning

Räddning

SOS Alarms tjänst Räddning syftar till att ge en effektiv utalarmering av samhällets hjälpresurser och ett stöd åt räddningsledaren.

Vårt uppdrag innebär att vi intervjuar den hjälpsökande och fastställer vad som har inträffat, var det har skett och skickar ut rätt insats som behövs från räddningstjänstens sida. Till exempel om det rör sig om en stort eller litet larm. På väg ut till platsen sker kommunikation mellan SOS-centralen och utryckande styrkor. På plats kan räddningsledaren begära fler styrkor från Räddningstjänsten eller från annat håll. När uppdraget är utfört lämnar SOS-centralen en rapport om händelsen till Räddningstjänsten. Genom en samordnad räddningsinsats ökar effektiviteten och tryggheten väsentligt vid större händelser som till exempel vid industribränder eller stora trafikolyckor då många enheter behöver medverka samtidigt.

Skydda egendom

Skydda egendom

Vi har många tjänster för att du ska kunna känna dig trygg att både lämna och komma tillbaka din arbetsplats. Det kan exempelvis handla om att ta emot larm om fastigheten utsätts för skadegörelse, inbrott eller brand. Genom kameratjänster kan våra SOS-operatörer rondera området på ett kostnadseffektivt sätt och vidta åtgärder om de ser något som inte stämmer.

Är du fastighetsägare kan vi genom olika jourtjänster hjälpa dig att hantera akuta fel. Det kan gälla allt från krossade fönster, vattenskador, bränder till störande grannar. Vi larmar åtgörare med rätt kompetens och ser till att felet åtgärdas.

Vård & omsorg

Vård & omsorg

Genom kunskap från nödnumret och vår roll som vårdgivare utvecklar vi löpande tjänster inom hälsa och omsorg. Vårt samarbete med Sveriges alla landsting och regioner är omfattande. Ett av våra uppdrag är att prioritera vårdärenden utifrån olika angelägenhetsgrader. Vi ser att lösningen handlar om att digitalisera och automatisera tjänster och därigenom minska tid och kostnader och låta exempelvis hemtjänsten göra det som de är bäst på – ge omvård till våra äldre.

Våra trygghetslarm innehåller hela den digitala larmkedjan – hård- och mjukvara, kommunikation, kundportal, larmmottagning samt utalarmering av resurs i ett paket. Närheten till ambulans, räddningstjänst och polis är mervärden vi kan erbjuda våra kunder vilket skapar högre kvalitet både för kommunen och den enskilde brukaren av trygghetslarmet. Vi erbjuder, och utvecklar löpande, tjänster inom välfärdsteknologi och eHälsa i samverkan med många andra aktörer.

9 av 10 är stolta över att vara SOS:are

Kapitel 5

Bli SOS:are

Steg för steg - vägen till att bli SOS:are

Rekrytering

Steg 1

Rekrytering

För oss är det viktigt att vi under rekryteringsprocessen berättar om vad som förväntas av framtida SOS:are och vad du kan förvänta dig av SOS Alarm. Under intervjuer lär vi känna varandra, medan kapacitets- och personlighetstester ger oss en uppfattning om vi är en bra matchning. Genom att få reda på dina egenskaper, drivkrafter och ta del av dina referenser tar vi reda på om du är rätt för oss, men även om vi är rätt för dig.

Preboarding

Steg 2

Preboarding

Nu är avtalet signat – dags att förbereda och ge dig en bra start på din som SOS:are. Redan nu kommer du få möjlighet att delta vid fika eller teamaktiviteter. För att du ska känna dig redo inför din första dag kommer vi att dela med oss av allt du behöver veta. Under tiden beställer vi in allt material och den utrustning du behöver ha på plats när det är dags för din första dag hos oss.

Onboarding

Steg 3

Onboarding

Dag ett på jobbet! Ditt nya team välkomnar dig och bjuder på frukost, fika eller något annat passande. Du och din närmsta chef går igenom era förväntningar på varandra, ditt arbete i rollen du anlitats för och vilka övergripande mål som finns i teamet och för hela SOS Alarm. Dagen avslutas med att vår organisations- och affärsplan presenteras.

Utveckling

Steg 4

Utveckling

För att vi ska nå våra mål krävs engagerade SOS:are, som kan – och vill – utvecklas. Därför har vi program och utbildningar som både finns till för att vässa och bredda dina kompetenser.  Dessutom har du en personlig utvecklingsplan som är kopplad till den gemensamma affärsplanen. Hos oss finns alltid nya steg att ta såväl inom din nuvarande roll som i nästa.

Är du en SOS:are?

Är du en SOS:are?

Ta reda på vad vi har gemensamt och var vi skiljer oss åt.

Starta quizet

Är du en SOS:are?

Dra för att placera pricken där du känner igen dig som mest.

Ditt svar

SOS svar

Trygg

Obekymrad och lugn

Livlig

Älskar impulsivitet

Hjälpsam

Laget för jaget

Självgående

Ensam är stark

Kompetent

Skicklig och kunnig

Orädd

Testar dig fram

Är du en SOS:are?

Dra för att placera pricken där du känner igen dig som mest.

Ditt svar

SOS svar

Äventyrlig

Vågar mig in i det okända

Pålitlig

Du håller vad du lovar

Vänlig

Snäll och tillmötesgående

Rättfram

Ärlig och okonstlad

Empatisk

Deltagande och inkännande

Rebellisk

Revolterande och revolutionär

Bli en SOS:are

Hos oss får du möjlighet att växa, både yrkesmässigt och som person

Ta mig till jobben!

Vill du också jobba för ett tryggare Sverige?